Cura del cabell | Informació útil per a tothom.

què és la laminació?

què és la laminació, és fer rodar paper (document) en plàstic! 9 transparents respectivament) Què són els laminadors?) Aquests són petits terminadors Què són els laminadors?) Aquests són petits terminadors Què són els laminadors?) Aquests són petits terminadors Què són els laminadors?) Són ...

tasca de coloració

no hi ha cap problema de color 2. l'opció és més realista si al mateix temps afegiu un corrector de 0,66 Ja heu respost) ajudeu el to existent del client a cendrer. El client vol adquirir una tonalitat de coure. Conduirà ...