Dret de família | Informació útil per a tothom.

Com es reconeix incapaç

Com es pot declarar incompetent "El procediment" és bastant llarg. 1. Anar als jutjats. 2. Exploració psiquiàtrica (hospitalitzada o ambulatòria) 3. Adopció d’una decisió judicial (reconeixement d’incapacitat o negativa a declarar incapacitat) En general ...

Què és un UFC?

Què és UFC? Es tracta d’un Tresor Federal especiat (Tresor de Rússia), un òrgan executiu federal (servei federal) que, d’acord amb la legislació de la Federació Russa, realitza funcions d’aplicació de la llei per garantir l’execució del pressupost federal, diners en efectiu ...