Altres sobre ciutats i països | Informació útil per a tothom.

Història del desenvolupament del nord europeu, si us plau ajudeu Història del desenvolupament de la colonització del nord europeu. AJUDA'M PER FAVOR!

La història del desenvolupament del nord europeu, si us plau ajuda La història del desenvolupament de l’assentament del nord europeu! AJUDA SI US PLAU! 1: Característiques del desenvolupament econòmic: la més llarga (des del moment que els russos van aparèixer aquí fins al segle XVI). Marcat ...