Dret del treball | Informació útil per a tothom.

Què fa l'empleat del departament de personal?

Què fa un treballador del departament de recursos humans amb 30 funcions laborals ... és realment real ??? és compatible amb la vida ?? horror ... el personal està separat per personal. ESPECIALISTA DE RRHH. Responsabilitats laborals. Realitza treballs de dotació de personal a l’organització amb personal ...

què és un empleat amb una reducció

el que es deu a l’empleat en cas d’acomiadament L’empresari en finalitzar el contracte laboral a causa de la reducció del nombre o del personal d’empleats o de la liquidació de l’organització està obligat a pagar a l’empleat: salaris per ...

Pagament del permís d'estudi. Termes, ordre, càlcul.

Pagament de la llicència d’estudi. Temporalització, ordre, càlcul. L’empresari ha de proporcionar l’anomenada excedència per estudis als empleats que estudien in absentia a les universitats sobre la base d’un certificat de convocatòria expedit per la institució educativa. El formulari d'aquest certificat està aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Educació ...