Dret financer | Informació útil per a tothom.

Com enviar informes d'impostos sobre TCS?

Com enviar informes fiscals mitjançant TCS? Heu de concloure un acord amb un operador de telecomunicacions. Tres parts participen en el treball del sistema: el contribuent, l’operador de telecomunicacions especialitzat i la inspecció fiscal. Com a operador de telecomunicacions ...

Quins són els recursos econòmics?

Què són els recursos econòmics? Recursos econòmicament RECURSOS ECONOMMICS (del francès. Mitjans auxiliars de recursos) concepte fonamental de teoria econòmica, que significa fonts, mitjans per garantir la producció. Els recursos econòmics es divideixen en naturals (matèries primeres, geofísiques), ...

Deure: és un impost?

Deure: és un impost? Sí El deure és una taxa que cobren els organismes oficials autoritzats en l'exercici de determinades funcions, en la quantitat estipulada per la legislació de l'Estat. Les taxes inclouen, en particular, els drets de registre i segell, ...