Dret administratiu | Informació útil per a tothom.

Quines són les regles per escriure una petició? Hi ha una petició amb una col·lecció de signatures. Doneu una plantilla o llest per a qualsevol tema i allà jo mateix

Quines són les regles per escriure una petició? Vull dir, una petició amb la recollida de signatures. Doneu-me una plantilla o una ja feta sobre qualsevol tema, i després jo mateix. Segons la llei sobre el procediment per examinar els recursos ciutadans, aquest formulari ...

Registre de menors en PDN

La inscripció de menors a la Llei federal PDN 120-1999 sobre els fonaments del sistema de prevenció de la negligència i la delinqüència juvenil no preveu que els òrgans i institucions del sistema de prevenció de la negligència i la delinqüència juvenil ...

Com escriure una crida al govern? Doneu un exemple molt necessari

Com es pot presentar un recurs a les autoritats públiques? Posa un exemple, si us plau, realment necessito http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAgreement=trueappealType=defencedivision=1divisionText=РРР РРССР http: // government. рф / en línia / http: // appeal. el president. rf / Sun és senzill. Només cal entendre que l’apel·lació ha de tenir sentit i ...

Investigació administrativa?

Investigació administrativa ??? Article 28.7. Codi d'infraccions administratives de la Federació de Rússia Investigació administrativa 1. En els casos en què, després de la detecció d'un delicte administratiu, es duu a terme un examen o altres accions processals que requereixen costos de temps importants, es realitza una investigació administrativa. 2. ...