Comptabilitat, Auditoria, Impostos | Informació útil per a tothom.

Amb les vacances pagables NDFL? Com ​​fer el cablejat? Quan pagar? Les vacances han de ser a la declaració per a s / n o

L'impost sobre la renda de les persones físiques meritat de la paga de vacances? Com ​​es fan les publicacions correctament? Quan s’ha de pagar? El pagament de les vacances hauria de figurar a la declaració del salari o de l'impost sobre la renda de les persones físiques que es paga en el moment de l'emissió de la paga de vacances, podeu escriure un compte de despeses - si un va ...