Servei militar | Informació útil per a tothom.

Com entrar a la marina en un vaixell?

Com pujar a la Marina en un vaixell? Segons la clàusula 14 del Reglament sobre la reclutació de ciutadans de la Federació Russa, la decisió sobre el nomenament d'un reclutat en la forma, branca de les Forces Armades de la Federació Russa, entre d'altres ...

qui són empleats del sector públic?

qui són els empleats del sector públic? Els empleats del grup pressupostari inclouen els empleats que treballen en organitzacions, institucions, empreses, etc. estructures FINANÇADES a partir dels respectius pressupostos (federals, locals o pressupostaris del tema respectiu ...