Altres entreteniments | Informació útil per a tothom.

És possible clonar una persona?

És possible clonar un humà? Ni tan sols és teòricament possible, perquè les qüestions ètiques no tenen sentit a considerar. Potser algú recorda que es va trobar un mamut amb sang no congelant ... Alguna cosa no es va clonar, però per què? Els òrgans haurien de clonar teòricament ...