Sense categoria | Informació útil per a tothom.

què es degrada?

què és degradar? Aquest és el procés de deteriorament de les característiques d’un objecte al llarg del temps, retrocés, deteriorament gradual, disminució, disminució de la qualitat, destrucció de la matèria a causa de la influència externa segons les lleis de la natura i del temps. Degradació,…